paideianet.gr Η σελίδα της Αυτόνομης Παρέμβασης Εκπαιδευτικών

Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Η Απόφαση της 87ης ΓΣ της ΔΟΕ για τους αναπληρωτές

E-mail Εκτύπωση PDF

Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακά – ασφαλιστικά)

 

Είναι σαφές ότι κυρίαρχο αίτημα της Δ.Ο.Ε. αποτελεί η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχούς μετακίνησης από χρόνο σε χρόνο σε όλη τη χώρα. Οι επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, αφού δεν μπορούν να αποκτήσουν μια μόνιμη και σταθερή σχέση με τους μαθητές τους, είναι πολύ σοβαρές.

            Με βάση τα παραπάνω, αποτελεί ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει τεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας τα τελευταία χρόνια, η θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει η πολιτεία, ως αποκλειστικά υπεύθυνη (με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων, της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.) για την όλο και πιο εκτεταμένη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, να αντιληφθεί ότι το καθεστώς που διέπει τους όρους πρόσληψης και εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι, επιεικώς, απαράδεκτο.

            Η μη ταυτόχρονη και με πολλές μορφές (ως προς την πληρωμή και το ωράριο) πρόσληψη των αναπληρωτών αποτελεί το σημείο έναρξης της εφαρμογής ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ τους για να προχωρήσουμε στην άνιση, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αντιμετώπισή τους σε θέματα επιδομάτων θέσης, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας κ.α. και των εργασιακών τους δικαιωμάτων συνολικά.

 

Βασικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι τα εξής:

 

 • Δημοσιοποίηση όλων των λειτουργικών κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών, με πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την έγκαιρη πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών. Τα μόνα κενά είναι εκείνα που προκύπτουν έκτακτα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα οποία όμως είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν οι αναπληρωτές.
 • Η πρόσληψη των αναπληρωτών να γίνεται σε όλα τα κενά στην α’ φάση και για την ειδική και για τη γενική αγωγή, με εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι επόμενες φάσεις πρόσληψης να είναι μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
 • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνυπηρέτησης των συζύγων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά επιδόματα θέσης ευθύνης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
 • Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.
 • Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης κλπ.) με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων, αφού για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας παύει να προσμετράται. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες να δικαιούνται, όπως και οι μόνιμες, άδεια επαπειλούμενης κύησης και ανατροφής κι όχι μόνο τη δυνατότητα άνευ αποδοχών.
 • Τοποθέτηση αναπληρωτών, σε όλα τα λειτουργικά κενά, από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (και όχι τους Δ/ντεςΕκπ/σης) με βάση τη σειρά τους στους πίνακες αναπληρωτών.Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης - με απόφαση των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. - των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας
 • Πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές, ίδια με των μόνιμων.
 • Κατάργηση τουθεσμού αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
 • Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας
 • Κατάργηση του θεσμού αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
 • Στο νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο ανθρώπων και εμπορευμάτων ως δικαιούχοι να συμπεριληφθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί ( αναπληρωτές και μόνιμοι) χωρίς καμιά εξαίρεση. Παράλληλα να ενταχθούν όλες οι νησιωτικές περιοχές που σήμερα αποκλείονται ( πχ Κρήτη).
 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ


 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ