Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με την εγκύκλιο Φ.821/819Π/58713/Ζ1 με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωση...